Open World Foundation

Dobro by nemalo byť dlhom ľuďom, ktorým pomáhaš.

Kto sme.

Cieľ bez plánu je len želanie. Nezisková organizácia premieňajúca hádku na diskusiu. Poďme spoločne budovať nezávislú platformu.
Objasňujme desinformácie v informácie podložené faktami.

 
Medzinárodné vzťahy
Krypto Punk
Politika

Objasňuj s nami mýty.