Darujte nám Vaše 2% z dane

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2022

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do OPEN WORLD FOUNDATION:


IČO: 5499290

Právna forma: nezisková organizácia

Názov: OPEN WORLD FOUNDATION, n.o.

Ulica: Jánošíkova   Číslo: 140/12

PSČ: 031 01

Obec: Liptovský Mikuláš3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak

V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:
Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu mesiacov od 01/2023 do 12/2023 spolu s ostatnými príspevkami.

Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z., ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva vpravo.

Daruj nám 2% z dane


POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Žiadosť nájdete NIŽŠIE UVEDENÚ.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. 

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie . Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. 

Naše údaje sú predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu:

IČO: 5499290

Právna forma: nezisková organizácia

Názov: OPEN WORLD FOUNDATION, n.o.

Ulica: Jánošíkova   Číslo: 140/12

PSČ: 031 01

Obec: Liptovský Mikuláš 

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2022

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU: 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť pre zamestnávateľa, Potvrdenie o zaplatení dane, Poučenie k Vyhláseniu

Vyhlásenie Doplňujúce info: Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2%, resp. 3% v prospech OPEN WORLD FOUNDATION. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2023 do 12/2023.

Prispievanie do Systému OPEN WORLD FOUNDATION cez 2% z dane neumožňuje identifikovať, akú sumu sme od koho konkrétneho obdržali. Z toho dôvodu môžeme príspevky 2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov. – Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane. – Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prosíme, neposielajte ich poštou k nám. – Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.

Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň daňovému úradu.


pdf Ziadost-o-rocne-zuctovanie-1(4).pdf

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2022

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

PRÁVNICKA OSOBA

daňové priznanie právnických osôb:

 https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-prijmov/pravnicke-osoby/danove-priznanie-dan-prijem-po

3. Pozor:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech
1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 5499290

Právna forma: nezisková organizácia

Názov: OPEN WORLD FOUNDATION, n.o.

Ulica: Jánošíkova   Číslo: 140/12

PSČ: 031 01

Obec: Liptovský Mikuláš


5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech

poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

Vami poukázaná suma 1,0% (2%) z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacoch od 01/2023 do 12/2023.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva vpravo.

Žiadosť o príspevok z 2% z dane.pdf

AKO NÁM EŠTE MÔŽETE POMÔCŤ?

  1. Zdieľajte, prosím, našu stránku s priateľmi:
  2. Stiahnite si náš leták TU a umiestnite ho vo vašej firme alebo organizácii.
  3. Na tomto mieste si môžete stiahnuť žiadosť , pre vášho zamestnávateľa, aby nám aj ako právnická osoba
   venoval 2% z dane viď vyššie.
  4. Ak viete o nejakej organizácii, ktorej by sme mohli poslať žiadosť na 2% z dane, napíšte nám prosím jej
   adresu na mailto:joinus@openworldfoundation.sk, radi žiadosť zašleme.

Podrobnejšie informácie o spôsobe prerozdeľovania nájdete tu: http://www.openworldfoundation.sk

Ďakujeme, že využijete povinnosť platiť dane aj na dobrú vec. Možno sa Vám nechce ísť na daňový úrad, ale predstavte si, že vďaka tomu niekomu veľmi pomôžete. Pomáhame spolu s Vami búrať mýty, aby sme neboli nútení čeliť dileme- o pravde sa nediskutuje, vraj...