Vylepšime štátnu správu DONATE

€100.10

Možnosť externého nenávratného financovania/ daru našej činnosti plne zasvätenej osvete fungovania štátnej správy a problematiky silného štátu.